•  Privacy
  Alle persoonsgegevens worden enkel voor interne doeleinden gebruikt. Op geen enkele manier zullen deze gegevens aan derden verstrekt of beschikbaar gemaakt worden.
 • Algemeen
  Er zal door de klant geen schadevergoeding geëist worden indien de shoot door technisch mankement niet kan plaats vinden of wanneer bestanden gewist of beschadigt raken. Dit geldt ook in geval van ziekte of verhindering door de fotografe. In dit geval zal met de klant een nieuwe sessiedatum overlegd worden waarbij dezelfde voorwaarden gelden.
 • Publicatierecht
  Klant geeft toestemming aan de fotografe om een selectie van de opnames op de website te plaatsen, te gebruiken voor deelname aan vakwedstrijden, publicatie in vakbladen of te tonen op exposities, op fora te plaatsen, te tonen op sociale media, te gebruiken als portfolio alsmede te gebruiken voor advertentiedoeleinden,. De foto’s op de website zijn beschermd door een watermerk. De fotografe kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de afbeeldingen buiten haar medeweten elders op het net geplaatst worden.
 • Auteursrecht
  De klant begrijpt dat zij geen aanspraak kan maken op het auteursrecht.
  Klant gebruikt de HR bestanden zonder watermerk alleen voor privédoeleinden. Publicatie en/of duplicatie via privé sociale media is toegestaan mits het geen commerciële doeleinden betreft en de klant de daarvoor bestemde bestanden met watermerk van Monique Verbeek Fotografie gebruikt.
  Publicatie en/of duplicatie voor commerciële doeleinden zonder toestemming van Monique Verbeek Fotografie is niet toegestaan.
  Aanbrengen van veranderingen in bestanden waardoor de afbeelding niet meer op het origineel gelijkt zijn niet toegestaan.Het ontvangen van de digitale foto’s door de klant geeft hen niet automatisch de rechten op de digitale foto’s. Klant verbindt zich er toe de digitale bestanden in hun originele vorm te behouden. Verkleiningen met behoud van de oorspronkelijke verhouding zijn wel toegestaan. Croppen, bijsnijden, beeldbewerkingen en het toevoegen of verwijderen van teksten of logo van de fotografe is niet toegestaan.
  Klant heeft geen exclusiviteitsrecht op de gemaakte opnamen , noch op de stijl of de bewerkingen die op de foto’s zijn toegepast.
 • Leveringstermijn
  De klant ontvangt binnen drie weken alle digitaal bestelde bestanden via digitale download of via anders overeengekomen media, mits de factuur volledig voldaan is.
  Levertijd van eventuele afdrukken, muurdecoraties en/ of albums kunnen afwijken door niet te voorziene levertijden van derden.
 • Betalingen
  De factuur dient uiterlijk veertien dagen voor de geplande sessie of uitgerekende datum voldaan te zijn om de sessiedatum te reserveren. Bij niet tijdige betaling kan het zijn dat de gewenste datum niet meer beschikbaar is.
  Bij afzeggen zonder geldende reden ( ziekte of bijzondere persoonlijke omstandigheden) binnen zeven dagen voor de shoot worden reserveringskosten van vijftig euro ingehouden op het te restitueren bedrag.
  Bij ziekte of bijzondere persoonlijke omstandigheden kan de sessie verplaatst worden naar een samen overeengekomen datum.
  Indien de fotografe een sessie moet afzeggen door ziekte of bijzondere persoonlijke omstandigheden zal de fotografe haar uiterste best doen de sessie te verplaatsen naar een datum die voor klant en fotografe geschikt is. Zij kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onvoorziene omstandigheden.
  Bij niet op komen dagen of annulering binnen 72 uur zal geen restitutie plaats vinden.
 • Extra kosten
  Kosten die niet inbegrepen zijn in het gekozen pakket worden na de fotoshoot in rekening gebracht en moeten binnen een termijn van zeven dagen na het ontvangen van de factuur voldaan zijn. Extra kosten zijn kosten als de niet in het bestelde pakket geleverde bestanden, afdrukken en/of muurdecoratie alsmede bestelde albums. Er zullen geen produkten geleverd worden indien het verschuldigde bedrag niet betaald is.
 • Aansprakelijkheid
  De fotografe is niet aansprakelijk voor enige schade welke door de tegenpartij ontstaan is, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van de fotografe.
  De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de geboekte sessie.
  De fotografe kan niet aansprakelijk gesteld worden voor emotionele schade in geval van falende apparatuur.
 • Stijl van de fotoshoot
  Wanneer u kiest voor Monique Verbeek Fotografie dan kiest u ook voor de bijbehorende stijl waarin de fotoshoots gemaakt zullen worden.
  Bij newbornshoots zal gebruik gemaakt worden van de accessoires die geleverd worden door Monique Verbeek Fotografie en die zullen aansluiten bij de haar bekende stijl van fotograferen en bewerken.
  Bij overige fotoshoots zal Monique Verbeek Fotografie u adviseren welke kledingstijl het beste uit zal komen voor de door u geboekte sessie.
  Bij specifieke wensen graag overleggen met de fotografe.

Bij boeken van een sessie wordt automatisch akkoord gegaan met bovenstaande voorwaarden.

Maak een website of blog op WordPress.com

%d bloggers liken dit: